Polski English

Rekrutacja online - wybór kierunku

{{ 'STUDIA_Welcome' | translate }}
{{ 'STUDIA_Welcome2' | translate }}
{{ 'STUDIA_Welcome3' | translate }}
{{ 'STUDIA_Welcome4' | translate }}
{{ 'STUDIA_Welcome5' | translate }}
{{ 'STUDIA_Welcome6' | translate }}

{{ 'STUDIA_ChosenStudy' | translate }}

AHE Logo

{{ 'STUDIA_DegreeCourse' | translate }}: {{ kandydatWybraneStudia.Kierunek }}

{{ 'STUDIA_Section' | translate }}: {{ kandydatWybraneStudia.Wydzial }}

{{ 'STUDIA_Type' | translate }}: {{ kandydatWybraneStudia.TrybStudiow }} , {{ 'STUDIA_CourseSystem' | translate }}: {{ wybraneStudia.Studia.SystemStudiow }},
{{ 'STUDIA_ProfessionalTitle' | translate }}: {{ kandydatWybraneStudia.UzyskiwanyTytul }}

{{ 'STUDIA_Change' | translate }}

{{ 'STUDIA_Instruction' | translate }}

{{ system.NazwaWyswietlana }}
{{ 'STUDIA_ClearField' | translate }}
{{ kierunek.Nazwa }}
{{ 'STUDIA_ClearField' | translate }}
{{ tryb.Nazwa }}
{{ 'STUDIA_ClearField' | translate }}
{{ jezyk.Nazwa }}
{{ 'STUDIA_ClearField' | translate }}

{{ 'STUDIA_Instruction2' | translate }}

{{ 'STUDIA_AllFiltersRequired' | translate }}
{{ 'STUDIA_NoEntries' | translate }}
<< {{ i }} [ {{ i }} ] >>
AHE Logo

{{ value.Kierunek }}

{{ value.Wydzial }} - {{ value.OsrodekRegionalny }}

{{ value.LiczbaSemestrow }} {{ 'STUDIA_SemestrLP' | translate }}{{ 'STUDIA_SemestrLM' | translate }}{{ 'STUDIA_SemestrLM2' | translate }}, {{ 'STUDIA_Type' | translate }}: {{ value.TrybStudiow }}, {{ 'STUDIA_CourseSystem' | translate }}: {{ value.SystemStudiow }}

{{ 'STUDIA_Forms' | translate }}:
  • {{ forma.Forma }}
    {{ forma.Uwagi }}
{{ 'STUDIA_RequiredDocuments' | translate }}:
  • {{d.Dokument}}

{{ 'STUDIA_Confirm' | translate }}
<< {{ i }} [ {{ i }} ] >>
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji | w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin, tel. 81 452 94 10